Katso-palvelun käyttö on päättynyt

Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Palvelun ovat korvanneet Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Lisätietoa ja ohjeita

·         Katso-palvelun käyttö on päättynyt – siirry Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi (dvv.fi)

·         Suomi.fi-tunnistus (suomi.fi)

·         Suomi.fi-valtuudet (suomi.fi)

 

Användningen av Katso-tjänsten har upphört

Det är inte längre möjligt att autentisera sig med Katso-koden, och behörigheterna och auktoriseringarna i tjänsten Katso är inte längre giltiga. Tjänsten har ersatts med Suomi.fi-identifikationen och Suomi.fi-fullmakterna.

Ytterligare information och anvisningar

·         Användningen av Katso-tjänsten har upphört – flytta över till att använda tjänsten Suomi.fi (dvv.fi)

·         Suomi.fi-identifikation (suomi.fi)

·         Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi)

 

Katso identification system is now withdrawn

Users can no longer log in with a Katso ID and password, and their Katso accounts, roles and authorisations are no longer active. Suomi.fi replaces the previous Katso service.

Further information and instructions

·         Login with Katso ID no longer possible – start using Suomi.fi (dvv.fi)

·         Suomi.fi identification (suomi.fi)

·         Suomi.fi authorizations (suomi.fi)