Katso autentisering av organisationer och hantering av auktorisering är från och med 1.1.2017 Befolkningsregistercentralens tjänst för autentisering av organisationer i elektronisk kommunikation (lag 571/2016). Tjänsten är avgiftsfri.

Skapa koder

Jag vill skapa en huvudanvändare för organisationenÖppna »
Jag vill aktivera min initialiserade Katso-kod. Öppna »
Jag vill certifiera min Katso-underkod till en Katso-kod. Öppna »
Jag vill överföra behörigheten som organisationens huvudanvändare till mig själv. Öppna »

Kodhantering

Jag vill redigera uppgifterna och auktoriseringarna i anslutning till Katso-koden. Öppna »
Jag vill låsa min kod tills vidare. Öppna »
Jag vill öppna min låsta kod eller få åtkomst till koden som jag har glömt. Öppna »