Hjälp
Skapande av Katso-kod
Fas 1:
Autentiseringsprinciperna
 
Fas 2:
Användaruppgifter
 
Fas 3:
Aktivera lösenordslistan
 
Fas 4:
Bekräfta
 
Läs och acceptera autentiseringsprinciperna.
 autentiseringsprinciperna: